تحویل خدمات

 

1- پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل ویا برگه سرویس به خریدار اطلاع داده می شود. عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مانع تحویل سرویس نمی گردد.

2- خریدار در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکوررا دریافت ننماید موظف است حداکثر 2 روز پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی وبا امضا نامه، مراتب را به بخش فروش گروه فنی مهندسی پرهاست اعلام نماید.

3- در صورت بروز شرایط ویژه فنی ویا محدودیتهایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، گروه فنی مهندسی پرهاست مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا 2 برابر خواهد بود.

4- خریدار موظف به اعلام شرایط مصرف خود می باشد. در مورد نمایندگان، نماینده موظف به اعلام تعداد وب سایتهای خود و همچنین وضعیت مصرف در پیش از خرید است. لذا گروه فنی مهندسی پرهاست تعهدی نسبت به نقض این موضوع ندارد و تحویل سرویس درصورت عدم تحقق شرایط منتفی تلقی میگردد

5- گروه فنی مهندسی پرهاست مسئولیتی در قبال عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده وتحویل شده ندارد.

6- سرویسهای مرتبط با دامنه ای که توسط گروه فنی مهندسی پرهاست ثبت ویا تمدید نشده اند ونزد ثبت کننده دیگری می باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحویل شده فرض می گردند.

7- کلیه ارتباطات باید از طریق ناحیه کاربری پورتال پشتیبانی گروه فنی مهندسی پرهاست به آدرس  http://portal.parhost.ir  انجام گردد.

 

  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

امنیت ومحرمانگی

1- به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای...

انقضاء و تمدید خدمات

تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین گروه فنی مهندسی پرهاست...

بازگشت پول

کلیه سرویس های گروه فنی مهندسی پرهاست به استثنای سرویس های اعلام شده در زیر دارای 7 روز ضمانت...

بدهی ها

گروه فنی مهندسی پرهاست با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که...

تعاریف

خریدار: کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می...