بدهی ها

گروه فنی مهندسی پرهاست با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که خریدار برای آن بدهکار است و یا سایر سرویسها و خریدهای قبلی خریدار را داشته و می تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر شرکت) کسر نماید.

گروه فنی مهندسی پرهاست برای هر روز تاخیر خریدار در تسویه بدهی ها، خسارات ویا جرائم وامثالهم معادل 15 درصد مبلغ فاکتور را پس از سه روز از انقضا منظورمی نماید که بطور یکجا ودر هنگام تسویه بدهی، خریدار موظف به تسویه مجموع آن خواهد بود.

- جرائم :

1- گروه فنی مهندسی پرهاست حق دریافت هزینه برای تاخیر مشتری در تمدید به موقع سرویسهای دامنه میزبانی و امثالهم را خواهد داشت.

2- گروه فنی مهندسی پرهاست حق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را خواهد داشت که برابر 5 درصد هزینه سرویس خواهد بود.

ارائه بک آپ فقط تا یکماه بعد از تاریخ انقضا ، با تسویه تا آن تاریخ ، بابت هر بک آپ مبلغ دویست هزار ریال و تحویل طی 72 ساعت می باشد. (حجم اطلاعات بیش از 1 گیگابایت، هر گیگابایت ده هزار تومان محاسبه میگردد)

  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

امنیت ومحرمانگی

1- به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای...

انقضاء و تمدید خدمات

تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین گروه فنی مهندسی پرهاست...

بازگشت پول

کلیه سرویس های گروه فنی مهندسی پرهاست به استثنای سرویس های اعلام شده در زیر دارای 7 روز ضمانت...

تحویل خدمات

  1- پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق...

تعاریف

خریدار: کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می...