مقالات

  نسخه پشتیبان (Backup)

1- بک آپ ها بصورت روزانه و یا هفتگی با توجه به حجم سرور گرفته میشود (اکانت هایی که حجم آن ها زیر...

  نسخه پشتیبان (Backup)

1- بک آپ ها بصورت روزانه و یا هفتگی با توجه به حجم سرور گرفته میشود (اکانت هایی که حجم آن ها زیر...

 امنیت ومحرمانگی

1- به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای...

 امنیت ومحرمانگی

1- به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای...

 انقضاء و تمدید خدمات

تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین گروه فنی مهندسی پرهاست...

 انقضاء و تمدید خدمات

تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین گروه فنی مهندسی پرهاست...

 بازگشت پول

کلیه سرویس های گروه فنی مهندسی پرهاست به استثنای سرویس های اعلام شده در زیر دارای 7 روز ضمانت...

 بازگشت پول

کلیه سرویس های گروه فنی مهندسی پرهاست به استثنای سرویس های اعلام شده در زیر دارای 7 روز ضمانت...

 بدهی ها

گروه فنی مهندسی پرهاست با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که...

 بدهی ها

گروه فنی مهندسی پرهاست با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که...

 تحویل خدمات

  1- پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق...

 تحویل خدمات

  1- پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق...

 تعاریف

خریدار: کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می...

 تعاریف

خریدار: کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می...

 تغییرات

تغییرات قوانین: قوانین گروه فنی مهندسی پرهاست تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران وسایر...

 تغییرات

تغییرات قوانین: قوانین گروه فنی مهندسی پرهاست تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران وسایر...

 تغییرات تعرفه

1- در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار در صورت تمایل به ارتقا در سرویس فعلی خود،...

 تغییرات تعرفه

1- در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار در صورت تمایل به ارتقا در سرویس فعلی خود،...

 تغییرات فنی

گروه فنی مهندسی پرهاست حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای...

 تغییرات فنی

گروه فنی مهندسی پرهاست حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای...

 تغییرات مالکیت

تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا نماینده وی و یا ارسال ایمیل درخواست مذکور از...

 تغییرات مالکیت

تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا نماینده وی و یا ارسال ایمیل درخواست مذکور از...

 حداکثر زمان تحویل

1- حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای گروه فنی مهندسی پرهاست که با عنایت به شرایط عمومی کشور وبا فرض...

 حداکثر زمان تحویل

1- حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای گروه فنی مهندسی پرهاست که با عنایت به شرایط عمومی کشور وبا فرض...

 خسارت و رفع مسئولیت

- خدمات گروه فنی مهندسی پرهاست به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و...

 خسارت و رفع مسئولیت

- خدمات گروه فنی مهندسی پرهاست به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و...

 رویه حفاظت

گروه فنی مهندسی پرهاست درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول بوده و حق استفاده وارائه به...

 رویه حفاظت

گروه فنی مهندسی پرهاست درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول بوده و حق استفاده وارائه به...

 سایر قوانین خاص

- خریدار موظف است سرویسهایی که نزد گروه فنی مهندسی پرهاست تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن...

 سایر قوانین خاص

- خریدار موظف است سرویسهایی که نزد گروه فنی مهندسی پرهاست تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن...

 سلب اختیار

عدم اجراي بخشي از شرايط و قوانین گروه فنی مهندسی پرهاست نسبت به خریدار يا ديگران به منزله سلب حق...

 سلب اختیار

عدم اجراي بخشي از شرايط و قوانین گروه فنی مهندسی پرهاست نسبت به خریدار يا ديگران به منزله سلب حق...

 شرایط و تعهدات

کلیه کاربران سرویسهای گروه فنی مهندسی پرهاست و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از سرویسهای گروه فنی...

 شرایط و تعهدات

کلیه کاربران سرویسهای گروه فنی مهندسی پرهاست و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از سرویسهای گروه فنی...

 شرایط و قوانین مالی

  - نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را...

 شرایط و قوانین مالی

  - نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را...

 فعالیتهای غیر مجاز خریدار

تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. گروه فنی مهندسی پرهاست تنها...

 فعالیتهای غیر مجاز خریدار

تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. گروه فنی مهندسی پرهاست تنها...

 فورس ماژور

گروه فنی مهندسی پرهاست هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور...

 فورس ماژور

گروه فنی مهندسی پرهاست هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور...

 قوانین خاص دامنه

- تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمدید ، ممکن است دارای جریمه تاخیر نسبت به تعرفه...

 قوانین خاص دامنه

- تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمدید ، ممکن است دارای جریمه تاخیر نسبت به تعرفه...

 قوانین خاص میزبانی

- گروه فنی مهندسی پرهاست مسئولیتی در قبال بک آپ سایتهایی که فضای آنها بالای 2 گیگابایت می باشد...

 قوانین خاص میزبانی

- گروه فنی مهندسی پرهاست مسئولیتی در قبال بک آپ سایتهایی که فضای آنها بالای 2 گیگابایت می باشد...

 محتوا

- سرویسهای گروه فنی مهندسی پرهاست می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری...

 محتوا

- سرویسهای گروه فنی مهندسی پرهاست می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری...

 محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram , و ...

- گروه فنی مهندسی پرهاست در تعرفه ی خود و یا در سایت این موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده...

 محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram , و ...

- گروه فنی مهندسی پرهاست در تعرفه ی خود و یا در سایت این موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده...

 مسئولیت خریدار

- خریدار موظف است که کلیه قوانین گروه فنی مهندسی پرهاست و جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید....

 مسئولیت خریدار

- خریدار موظف است که کلیه قوانین گروه فنی مهندسی پرهاست و جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید....

 نحوه ارتباط طرفین با هم

1- روش ارتباطی مستند گروه فنی مهندسی پرهاست با خریدار، آدرس ایمیل خریدار که حساب کاربری وی در...

 نحوه ارتباط طرفین با هم

1- روش ارتباطی مستند گروه فنی مهندسی پرهاست با خریدار، آدرس ایمیل خریدار که حساب کاربری وی در...

 پذیرش قوانین

با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت گروه فنی مهندسی پرهاست ، خریدار قوانین گروه فنی مهندسی...

 پذیرش قوانین

با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت گروه فنی مهندسی پرهاست ، خریدار قوانین گروه فنی مهندسی...

 گارانتی وپشتیبانی

- گروه فنی مهندسی پرهاست معادل 7 روز تقویمی از زمان خرید دارای گارانتی برگشت پول بدون شرط تنها...

 گارانتی وپشتیبانی

- گروه فنی مهندسی پرهاست معادل 7 روز تقویمی از زمان خرید دارای گارانتی برگشت پول بدون شرط تنها...