ارائه خدمات پشتیبانی

 • پشتیبانی سالیانه برنزی

  • پشتیبانی سالیانه
   بروز رسانی وردپرس
   ارتقاء افزونه های وردپرس
   پشتیبانی از طریق ارسال تیکت
 • پشتیبانی سالیانه نقره ای

  • پشتیبانی سالیانه
   بروز رسانی وردپرس
   ارتقاء افزونه های وردپرس
   ارائه راهکارها و توسعه
   پشتیبانی از طریق ارسال تیکت
   پشتیبانی تلفنی
 • پشتیبانی سالیانه طلایی

  • پشتیبانی سالیانه
   بروز رسانی وردپرس
   ارتقاء افزونه های وردپرس
   ارائه راهکارها و توسعه
   ارتقاء و بررسی امنیت سایت
   پشتیبانی از طریق ارسال تیکت
   پشتیبانی تلفنی